Luna förlag är ett litet förlag med lite ovanliga böcker som alla starkt utgår från huvudpersonernas perspektiv ...

Förlagets böcker skiljer sig mycket från varandra, bortsett från böckerna i Bäckahästserien. De vänder sig bland annat till olika ålderskategorier. Flummarnas handling innehåller avsnitt om andlighet, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, en fanatiskt religiös sekt och en del annat. Bäckahästböckerna handlar om modern häxkonst, hästar, vanliga tonårsproblem och om att stärka sitt mod. Del 2 innehåller till stor del också ett hbtqi-tema. Om husmänniskor och annat på mitt revir beskriver med ord och bild livet ur ett katts perspektiv.